Hotel Sopron**** - H-9400 Sopron, Fövényverem utca 7. - +36/99/512-261

Pád (i cen) v Šopronu, 1989-2009.

Páneurópai Piknik

U p?íležitosti 20. výro?í zrušení (pádu) hranic

Naše nabídka: 16.989 HUF (EUR 68) /osoba / 2 noci ve dvoul?žkovém pokoji,
z ?eho je možné 15.000 HUF (EUR 60) utratit v naší jídeln?

 

 

 

 

Objevte s námi bývalé hrani?ní pásmo! P?ipomeneme si svéráznou atmosféru éry železné opony, a události Panevropského Pikniku (19.8.1989) chvíle zrušení hranic.

 

P?ipome?te si  svéráznou atmosféru éry železné opony Hotelem Sopron, události Panevropského Pikniku (19.8.1989), chvíle zrušení hranic!

 

Cena: 16.989 HUF (EUR 68) / osoba / 2 noci, za kterou dostanete

 • ubytování na 2 noci ve dvoul?žkovém pokoji comfort
 • konzumace v jídeln? (jídlo, nápoje) v hodnot? 15.000 HUF (EUR 60)  / osoba / 2 noci
 • internet bez poplatku
 • vn?jší bazén (od ?ervna do zá?í)
 • fitness, finská sauna, infra sauna, perli?ková láze?
 • parkovišt? hlídané kamerami a závorou

 

 

Možnosti fakultativních výlet?

 

 1. Na kánoi v pohrani?ním pásmu
  Vyjíž?ky na kánoi s pr?vodcem p?es kanály, zdánliv? neproniknutelné, tajemné rákosišt? Neziderského jezera, v bývalém pohrani?ním pásmu. Na tyto cesty zveme rodiny a menší skupiny milovník? p?írody zajímající se o nejv?tší rákosový biotop St?ední Evropy, které ani výzvy neodradí.
  Cena vyjíž?ky: 4.700 Ft, zahrnuje
  3 hodinovou cestu na kánoi, kánoe a pr?vodce. Z d?vodu limitovaného po?tu návšt?vník? doporu?ujeme nahlášení v p?edstihu, a výhradn? za p?íznivého po?así!
  Doprava do obce Fert?rákos individuální! Platí: od 1. kv?tna do 30. zá?í

 2. Fert?rákos, Neziderské jezero podél železné opony
  Ud?lejte si prohlídku bývalého hrani?ního pásma autem s elektrickým pohonem. Výlet zahrnuje fungující kamenolom, historii železné opony, objevování tajemství jeskyn? Mithras, zajímavosti obce Fert?rákos, výlet lodí po Neziderském jeze?e.
  Cena 3 hodinového výletu: 3900 Ft / dosp?lý, 3200 Ft /d?chodce, nebo student, 2500 Ft/žák, 1200 Ft /dít?
  Doprava do obce Fert?rákos individuální! Platí: od 1. dubna do 30. zá?í, garantovaný program denn? mezi 10:00 až 14:00 hod.

 3. Výlet po okolí bývalé železné opony, od památného místa Panevropského Pikniku po svatyni Mithras
  Garantovaný program každé pond?lí v 10:00 hod. od Hotelu Šopron.
  T?íhodinový program zahrnuje: prohlídku m?sta Šopron malým vlakem, dopravu do obce Fert?rákos podél bývalého hrani?ního pásma, prohlídku jeskyn? Mithras, návšt?vu památného místa Panevropského Pikniku, a dopravu zp?t do Šopronu.
  Cena programu: 3300 Ft / dosp?lý, 3000 Ft /d?chodce nebo student, 2500 Ft / žák, 1200 Ft / dít?
  Platí: od 1. kv?tna do 30. zá?í.

 4. Výlet Železná opona: p?íjemný výlet (lehká túra) do bývalého pohrani?ního pásma
  Hrani?ní p?echod Šopron – les Dudlas – památné místo Panevropského Pikniku (6,5 km)
  Mapa turistické trasy

 


Platí:

výhradn? v termínech, ur?ených hotelem, další informace na našich www  stránkách!

15-17.11.2009.
22-26.11.2009.
29.11 - 02.12.2009
06-10.12.2009.
13-16.12.2009.

 Cena: 16.989 HUF (EUR 68) / osoba / 2 noci

 

P?íplatek v hlavní sezón? (?ervenec, srpen): EUR 12 /osoba / 2 noci 

P?íplatek za jednol?žkový pokoj 1989 HUF (EUR 8) / 2 noci
P?íplatek za pokoj Comfort Plus EUR 6,5 / osoba / noc
P?íplatek za pokoj Opal Premium Style EUR 13 / osoba / noc


Naše ceny nezahrnují rekrea?ní poplatek (v?k 18 - 70 let),
který ?iní 340 HUF (EUR 1,6) / osoba / noc.

 

Slevy jsou neslu?itelné, k ak?ním cenám další slevy neposkytujeme!

 

 

Request an offer - Pád (i cen) v Šopronu, 1989-2009.

Please fill in the following table then click on 'Submit'. Our colleague will contact you soon.

Name
E-mail address
Telephone
Payment method
Date of arrival
Number of nights
Number of rooms
Type of room
In case of single or double room

 King size bed
 Single bed

 Smoking
 Non-smoking

 With air conditioner
 Without air conditioner

Adults
Children
Comment or message

 

Facebook