Hotel Sopron**** - H-9400 Sopron, Fövényverem utca 7. - +36/99/512-261

 • Programok
  Programok
  Az év minden évszakában a hozzá illő túrákkal, kóstolókkal, színpadi előadásokkal, zenével és gasztronómiai programokkal várja Önt és egész családját a Hotel Sopron****.

III. ro?ník volby Šopronského Kucha?ského Krále Modré frankovky a Pouli?ní festival

PannoMánia
III. ro?ník volby Šopronského Kucha?ského Krále Modré frankovky a Pouli?ní festival
sobota 26. zá?í 2009
Místo konání: dv?r Hotelu Šopron

 

 

 

 

P?vod vína: Víno vynalezl Noe z nudy. Smíchal krev šesti zví?at. Byly to: lev,  tigr, medv?d, prase, opice a holub. T?chto šest zví?at se projevuje v šesti zp?sobech chování opilých. N?kdo je pyšný jako lev, ukrutný jako tigr, kymácí se jako medv?d, válí se v blát? jako prase, chlípný jako opice, nebo je krotký jako holub.

 

Pohádka ožije v PannoMánii, kde na Vás a na Vaši rodinu ?eká bláznivý jarmark a pestrý program!

 

 • ATRAKCE JARMARKU: opékání selete, jídla kotlíková a grilovaná, vina?i, ?emeselníci, ch?ze po ?ápích nohou

 • DETSKÝ OSTROV HARIBOT: park vzdušných zámk? pro nejmenší (klouza?ka, lezení po zdi, skákavý hrad, p?ekážková dráha)

 • KOUZELNÁ TUŽKA sout?ž v malování pro d?ti

 • ZÁMEK ŽONGLOVÁNÍ  Malí i velcí si mohou vyzkoušet všechny zp?soby žonglování, ch?zi po ?ápích nohou, ch?zi po lan? apod.

 • SOUT?Ž ZÁKUSK?: HOSPODYN? POZOR: Dejte do sout?že své zákusky p?ipravené vínem, nejlepší oceníme! (Zákusky p?ijímáme mezi 12:00 až 16:00!)

 • SOUT?Ž VE VA?ENÍ :  III. ro?ník volby Šopronského Kucha?ského Krále Modré frankovky, modro-frankovská sout?ž ve va?ení, spojená  s týmovými hrami

 

 

Festivalový stan, celodenní program v amfiteátru, hudba a karneval:


11:00 Registrace tým? do modro-frankovské sout?že ve va?ení na nám?stí Deák
11:30 Pestrý jarmarský pr?vod:
?áponozí, v doprovodu N?mecké Nár. Folklórní Dechovky z Ágfalva a mažoretek ze Šopronu. Trasa: Nám. Deák – ul. Krále Mátyáse – Várkerület (hradní obvod) – most Ikva - Hotel Šopron


12:10 P?ípitek, odstartování modro-frankovské sout?že ve va?ení
13:00 Dechovka pro dobrou náladu
14:00 Poncichter zábava se zp?veckým sborem Hajnalpír
15:00 Detský program bábkového divadla Habakuk s názvem „K?zlata a vlk”
16:00 Poncichter zábava s tane?ní skupinou Testvériség (Bratrství)
17:00 Vyhodnocení jídel z kotlíku. Porota: Významní ?lenové Nemzeti Gasztronómia Szövetség (Národní Gastronomické Spole?nosti), a
Korda György a Balázs Klári


18:30 Karaoke a sout?ž masek – vyhodnocení tým? volby  Kucha?ského Krále Modré frankovky)
19:30 Za?átek karnevalu Utcabál (pouli?ní zábavy) s Continental Band
21:00 Hv?zdní hosté: sp?váci Korda György a Balázs Klári
21:30 P?edstavení Žonglování s ohn?m
22:00 Korunovace III. Šopronského Kucha?ského Krále Modré frankovky, vyhlášení výsledk? sout?že ve va?ení kékfrankos (modrá frankovka)
Kékfrank tombola

Zm?na programu vyhrazena!

Srde?n? zveme také Vás na PannoMánii! 
Vstup volný! 

Ubytování / package

 

GYSEV Zrt. Hotel Sopron****

9400-Sopron, Fövényverem utca 7.
Tel: +36-99/512-261 Fax: +36-99/311-090
E-mail:info@hotelsopron.hu
www.hotelsopron.hu

 


 
PannoMánia
III. ro?ník volby Šopronského Kucha?ského Krále Modré frankovky, sout?ž ve va?ení spojena s týmovými hrami

26. zá?í 2009
Místo konání: dv?r Hotelu Šopron

 


P?vod vína: Víno vynalezl Noe z nudy. Smíchal krev šesti zví?at. Byly to: lev,  tigr, medv?d, prase, opice a holub. T?chto šest zví?at se projevuje v šesti zp?sobech chování opilých. N?kdo je pyšný jako lev, ukrutný jako tigr, kymácí se jako medv?d, válí se v blát? jako prase, chlípný jako opice, nebo je krotký jako holub.


?ekáme na p?ihlášky tým? s min. 6 ?leny!

 

Podmínky ú?asti: jídlo se musí va?it v kotlíku, má se p?ipravit s vínem modrá frankovka a oble?ení má p?ipomínat pohádkový sv?t kolem vína!

 

Jídlo mají týmy va?it v kotlíku z vlastních surovin, vyhodnotí ho významní ?lenové Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (Národní Gastronomické Spole?nosti).

 

Soub?žn? s va?ením v kotlíku, ú?astníci budou sout?žit v týmových hrách pohádkového sv?ta PannoMánie: 
Zví?ecí totó – Krmení tigra – Sout?ž Medvecukor(pendrek) – Medvedí klus – Skrocení lva – ?ev lva – Krmení selátka žaludy - Prase?iny – Holubí pošta – Opi?í sme?ka – Karaoke z vašich oblíbených pohádek – Pohádková sout?ž masek


Ú?astnický poplatek: EUR 29 / osoba,
který zahrnuje: kotlík pro sout?ž ve va?ení, palivo, ú?ast v týmové sout?ži a pot?ebné pom?cky, ú?ast na všech zábavných programech, živá hudba, tanec, poukazy vym?nitelné za jídlo a pití v hodnot? EUR 16 / osoba! (nezahrnuje náklady dalších konzumací, resp. suroviny k va?ení)


V pr?b?hu festivalu d?láme sbírku pro Egészségügyi Gyermekotthon (Zdravotnícký d?tský domov)!
Kotlíková jídla tým? s jejich souhlasem budeme návšt?vník?m festivalu nabízet za sponzorské dary.

 

Termín p?ihlášek: Do 31. srpna 2009

 

Další informace, p?ihlášky:
GYSEV Zrt. Hotel Sopron****
Rakaczki Katalin – obchodní a marketingová koordinátorka
Tel:  +36-99/512-261 Tel: +36-30/656-9989
E-mail: info@hotelsopron.hu Web:  www.hotelsopron.hu

 

Actualities

Bécsi kirándulás
2013-09-27 13:39:00

 

grey_arrowCelý článek...
Újdonság
2013-03-08 14:28:29

Próbáld ki TE is a szálloda X box játékait!
Ugrálj a bónuszpontokért, próbálj ki minél több sportot vagy táncolj hajnalig!
További információ a recepción!

On-line rezervování

Kontrolujte naši obsazenost a rezervujte rychle a snadno přes náš systém.
Vendégkönyv
Rezervování

Weather

Clear

15°C

Sopron

Clear
Humidity: 75%
Wind: NW at 6.44 km/h
Thursday
PM showers
12°C / 21°C
Friday
Rain
11°C / 17°C
Saturday
SP_WEATHER_AM_LIGHT_RAIN
10°C / 18°C
Sunday
Cloudy
10°C / 19°C

Facebook

Kniha návšt?v

Pod?lte se s námi o své zkušenosti, p?ipomínky, seznamte se s názorem našich hostí.
Vendégkönyv
Kniha návšt?v