Hotel Sopron**** - H-9400 Sopron, Fövényverem utca 7. - +36/99/512-261

P®ze?amanie cen w hotelu Sopron, 1989-2009

Páneurópai Piknikz okazji 20-tej rocznicy otwarcia granicy
Nasza oferta: 16.989 HUF (EUR 68) / osoba / 2 noce w 2 osobowym pokoju,
z czego 15.000 HUF (EUR 60) do konsumpcji w restauracji hotelu

 

 Zapraszamy do wspólnego odkrycia dawnego pasa granicy! Przypomnimy sobie specyficzny nastrój czasów „?elaznej kurtyny”, rozruchów, które pokazuje nam Piknik Paneuropa (19.08.1989) oraz momentu otwarcia granicy
W hotelu Sopron wspominajmy specyficzny nastrój czasów „?elaznej kurtyny”, rozruchów, które pokazuje nam Piknik Paneuropa (19.08.1989) oraz moment otwarcia granicy!


Cena: 16.989 HUF (EUR 68)  / osoba / noc, która zawiera w sobie

 • 2 noce w 2 osobowym pokoju „comfort”
 • konsumpcj? w restauracji w warto?ci 15.000 HUF ( EUR 60) / osoba / 2 noce
 • mo?liwo?? bezp?atnego internetu
 • mo?liwo?? korzystania z basenu otwartego (od czerwca do wrze?nia)
 • si?owni?, saun? fi?sk?, saun? infrared, baseny z dyszami do masa?u wodno-powietrznego
 • strze?ony parking zaopatrzony w kamery i ramp?

 

 

Fakultatywne oferty wycieczek

 1. Wycieczka kanadyjkami w pasie granicznym:
  Organizowanie wycieczek kanadyjkami po tajemniczych zau?kach czcinowych brzegów jeziora Fert? i jego kana?ów. Na sp?ywy zapraszamy rodziny i mniejsze grupy turystów, którzy kochaj? przyrod?, których interesuje najwi?ksze w ?rodkowej Europie ekologiczne jezioro i którzy nie boj? si? prób.
  Cena programu: 4.700 HUF, która zawiera cen? 3 godz. wycieczki kanadyjk?, wypo?yczenie kanadyjki i przewodnika po jeziorze. Program, ze wzgl?du na ograniczon? liczb? uczestników, polecamy tylko po wcze?niejszym omówieniu warunków wycieczki i tylko w przypadku dobrej pogody.
  Dojazd do Fert?rákos na w?asn? r?k?! Aktualne: Od 1-go maja do 30-go wrze?nia

 2. Fert?rákos, jezioro Fert? wzd?u? „?elaznej kurtyny”
  Zapraszamy na wycieczk? elektrycznym autem wzd?u? dawnego pasu granicznego! Podczas wycieczki ogl?dn?? mo?ecie Pa?stwo pracuj?c? do dzi? kopalni? kamieni, pozna? mo?ecie Pa?stwo histori? „?elaznej kurtyny”, odkry? mo?ecie tajemnice groty Mithras i interesuj?ce miejsca w Fert?rákos, po czym mo?ecie Pa?stwo wzi?? udzia? w wycieczce statkiem po jeziorze Fert?.
  Cena 3 godz. programu: 3900 HUF/doro?li, 3200 HUF/emeryci lub studenci, 2500 HUF/uczniowie, 1200 HUF/dzieci.
  Dojazd do Fert?rákos na w?asn? r?k?! Aktualne: od 1-go kwietnia do 30-go wrze?nia, program zapewniamy codziennie mi?dzy 10.00 a 14.00 godz.

 3. Wycieczka na dawnym terytorium „?elaznej kurtyny”, pocz?wszy od pami?tkowego miejsca Páneurópai Piknik a? do ?wi?tynii Mithras.
  Pocz?tek programu – ka?dy poniedzia?ek o godz.10.00 przy hotelu Sopron
  3 godzinny program zawiera zwiedzanie Sopronu miejsk? kolejk?, wycieczk? do Fert?rákos wzd?u? dawnej granicy, poznanie tajemnic groty Mithras, obejrzenie pami?tkowego miejsca Páneurópai Piknik, powrót do Sopronu.
  Aktualne: od 1-go maja do 30-go wrze?nia
  Cena programu: 3300 Ft/doro?li, 3000 HUF/emeryci lub studenci, 2500 HUF/uczniowie, 1200 HUF/dzieci.

 4. W?drówka „?elaznej kurtyny”:
  mo?liwo?? przyjemnego spaceru (?atwa trasa) wz?u? dawnej granicy w okolicy Sopronu i lasów Dudlas a? do miejsca Páneurópai Piknik (6.5 km)

Trasa turystyczna-mapa

 


Aktualne:

wy??cznie w terminach wyznaczonych przez nasz hotel,
pozosta?e informacje na naszej website! 

15-17.11.2009.
22-26.11.2009.
29.11 - 02.12.2009
06-10.12.2009.
13-16.12.2009.


Cena: 16.989 HUF (EUR 68) / osoba / noc

 

Dop?ata w gównym sezonie (lipiec, sierpie?): EUR 12 / osoba / 2 noc
Dop?ata do 1 osobowego pokoju: 1989 HUF (EUR 8) / 2 noce 
  Dop?ata za pokój Comfort Plus EUR 6,5 / osoba / noc
Dop?ata za pokój Opal Premium Style EUR 13 / osoba / noc


Nasze ceny nie zawieraj? podatku turystycznego (od 18 do 70 roku ?ycia),
którego wysoko?? wynosi 340 HUF (EUR 1,6) / osoba / noc.

 

Rabatów nie mo?na ??czy?, do cen akcyjnych nie mo?na dolicza? innych rabatów!

 

 

Inquiry - P®ze?amanie cen w hotelu Sopron, 1989-2009

Please fill in the following table then click on 'Submit'. Our colleague will contact you soon.

Name
Email
Telephone
Payment method
Date of arrival
Number of nights
Number of rooms
Type of room
In case of single or double room

 King size bed
 Single bed

 Smoking
 Non-smoking

 With air conditioner
 Without air conditioner

Adults
Children
Comment or message

 

Facebook