Hotel Sopron**** - H-9400 Sopron, Fövényverem utca 7. - +36/99/512-261

Pád (aj cien) v Šoprone, 1989-2009.

Páneurópai PiknikPri príležitosti 20. výro?ia zrušenia (pádu) hraníc

Naša ponuka: 16.989 HUF (EUR 68) / osoba / 2 noci v dvojposte?ovej izbe,
z ?oho za 15.000 HUF (EUR 60) môžete v našej jedálni konzumova?

 

 

 


 

Objavte aj vy s nami bývalé pohrani?né pásmo! Pripomenieme si svojráznu atmosféru éry železnej opony, udalosti Paneurópskeho Pikniku (19.8.1989), chvíle zrušenia (pádu) hraníc.

 

Pripome?te si svojráznu atmosféru obdobia železnej opony, udalosti Paneurópskeho Pikniku (19.8.1989), chvíle zrušenia (pádu) hraníc!

 


Cena: 16.989 HUF (EUR 68) / osoba / 2 noci, zahr?uje:

 • ubytovanie na 2 noci v dvojposte?ovej izbe comfort
 • konzumáciu v jedálni (jedlo, pitie) v hodnote 15.000 HUF (EUR 60) / osoba / 2 noci
 • internetové pripojenie bez poplatku
 • vonkajší bazén (od júna do septembra)
 • fitnes centrum, fínska sauna, infra sauna, perli?kové kúpele
 • kamerami a závorou strážené parkovisko

 


Možnosti fakultatívnych výletov

 

 1. Výlet na kanoe v pohrani?nom pásme
  Plavba na kanoe so sprievodcom kanálmi a záhadnými, zdanlivo nepreniknute?nými trstinami Neziderského  jazera, v bývalom hrani?nom pásme. Na tieto výlety o?akávame rodiny a menšie skupiny, milovníkov prírody, záujemcov o najvä?ší trstinový biotop Stred. Európy a neodradia ich ani menšie výzvy
  Cena programu: 4.700 HUF (EUR 19), zahr?uje:
  3 hodinový výlet na kanoe, kanoe a sprievodcu. Na program, z dôvodu limitovaného po?tu ú?astníkov, odporú?ame  sa vopred prihlási? a uskuto?ní sa výhradne za priaznivého po?asia!
  Doprava do obce Fert?rákos individuálna! Platí: od 1.mája do 30 septembra

 2. Fert?rákos, Neziderské jazero pozd?ž železnej opony
  Urobte si výlet autom na elektrický pohon do bývalého pohrani?ného pásma! Po?as výletu uvidíte fungujúci kame?olom, zoznámite sa  s érou železnej opony, objavíte si tajomstvá jaskyne Mithras, uvidíte zaujímavosti obce Fert?rákos, potom nasleduje výlet lo?ou na Neziderskom jazere.
  Cena 3 hodinového programu: 3900 HUF / dospelý, 3200 HUF /dôchodca, resp. študent, 2500 HUF/žiak, 1200 HUF /die?a
  Doprava do obce Fert?rákos individuálna! Platí: od 1.aprila do 30. septembra, garantovaný program denne od 10:00 do 14:00 hod

 3. Výlet po okolí bývalej železnej opony, od pamätného miesta Paneurópskeho Pikniku po svätyni Mithras
  Garantovaný program každý podelok o 10:00 hod. od Hotela Šopron.
  Trojhodinový program obsahuje: prehliadku Šopronu malým vlakom, cestovanie do obce Fert?rákos pozd?ž bývalého pohrani?ného pásma, predstavenie tajomstiev jaskyne Mithras, návštevu pamätného miesta Paneurópskeho Pikniku a návrat spä? do Šopronu.
  Cena programu: 3300 HUF / dospelý, 3000 HUF /dôchodca alebo študent, 2500 HUF / žiak, 1200 HUF / die?a
  Platí: od 1. mája do 30. septembra

 4. Túra „železná opona“:
  možnos? príjemného výletu (?ahká túra) v bývalom pohrani?nom pásme
  hrani?ný priechod Šopron – les Dudlas – pamätné miesto Paneurópskeho Pikniku (6,5 km)
  Mapa turistickej trasy

 


Platí:

výhradne v termínoch, ur?ených hotelom

Podrobnosti na našich webových stránkach!

15-17.11.2009.
22-26.11.2009.
29.11 - 02.12.2009
06-10.12.2009.
13-16.12.2009.

 

Cena: 16.989 HUF (EUR 68) / osoba / 2 noci

 

Príplatok v hlavnej sezóne  (júl, august): EUR 12 / osoba / 2 nocij 

Príplatok za jednolôžkovú izbu 1.989 HUF (EUR 8) / noc
Príplatok za izbu Comfort Plus EUR 6,5 / osoba / noc
Príplatok za izbu Opal Premium Style EUR 13 / osoba / noc


Naše ceny nezah??ajú rekrea?ný poplatok (pre vek 18 – 70 rokov),
ktorý je 340 HUF (EUR 1,6) / osoba / noc.Z?avy sa nedajú zlu?ova?, k akciovým cenám ?alšie z?avy neposkytujeme!

 

 

Inquiry - Pád (aj cien) v Šoprone, 1989-2009.

Please fill in the following table then click on 'Submit'. Our colleague will contact you soon.

Name
E-mail
Telephone
Payment method
Date of arrival
Number of nights
Number of rooms
Type of room
In case of single or double room

 King size bed
 Single bed

 Smoking
 Non-smoking

 With air conditioner
 Without air conditioner

Adults
Children
Comment or message

 

Facebook